Wprowadzenie

przez | 5 sierpnia 2020

Bez wątpienia, jest to najważniejsza, najbardziej cudowna mapa, którą rodzajowi ludzkiemu udało się stworzyć (…). Uczymy się dziś języka, poprzez który Bóg stworzył świat. Zostajemy przeniknięci głębszym niż kiedykolwiek podziwem wobec złożoności, piękna, i niezwykłości najświętszego daru Bożego.”

Bill Clinton & Tony Blair

Powyższe oświadczenie wygłosili Prezydent USA oraz Premier Wielkiej Brytanii na uroczystości z okazji opublikowania pierwszej sekwencji genomu człowieka. Prezentacja odbyła się 26 stycznia 2000 roku.

To przełomowe wydarzenie zakończyło erę eksploracji przestrzeni biologicznych oraz rozpoczęło etap analiz wysokoprzepustowych. Dodatkowo opracowanie nowoczesnych technik choćby sekwencjonowania materiału genetycznego opartych na analizie równoległej pozwala na otrzymanie wielu gigabajtów danych zawierających informacje o podstawach działania komórek, tkanek, narządów itp. Po raz pierwszy zderzyliśmy się z problemem, że możemy wyprodukować dane natomiast nie potrafimy ich odpowiednio zanalizować czy zinterpretować. Rozwój komputerów umożliwił znaczne zwiększenie mocy obliczeniowej co zaowocowało powstaniem algorytmów analizy tzw. „big data”. Dzięki temu zjawisku mamy coraz większe możliwości wykorzystania informacji. Otrzymywanie takiej ilości danych zrodziły powstanie zupełnie nowej nauki zwanej bioinformatyką. Zajmuje się ona wykorzystaniem mocy obliczeniowej komputerów do analiz zjawisk biologicznych. Typowym przykładem jest eksploracja danych uzyskanych na drodze wysokoprzepustowego sekwencjonowania materiału genetycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *